Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca İletişim/Teklif Formu Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Gata Lojistik ve Havacılık Hizmetleri A.Ş. (GATA Group) olarak web sitemiz üzerinden iletişim/teklif talebinde bulunmanız sebebiyle; Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Şirketiniz ile paylaştığım;

Ad-Soyad, E-posta Adresi, Telefon, Firma Adı, IP Adresi, Tarayıcı Bilgileri’nden oluşan kişisel verilerin;

Bana doğru şekilde hitap edilebilmesi, kimliğimin teyit edilebilmesi, hazırlanan teklifin/cevabın bana iletilebilmesi, hukuki bir vaka oluşması durumunda delil olarak kullanılması, şirket içi analiz ve performans ölçümleri yapılabilmesi amacıyla GATA Group tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

GATA Group tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.