Web Sitesi İnsan Kaynakları İş Başvuru Formu Aydınlatma Metni

13.04.2021 13:50 tarihinde güncellenmiştir.

Bu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, GATA Lojistik ve Havacılık Hizmetleri A.Ş.(GATA Group) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

gatagroup.com.tr web sayfası üzerinden kullanıcılardan istediği Ad-Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, E-posta Adresi, Telefon, IP Adresi, Tarayıcı Bilgileri’nden oluşan kişisel veriler;

  1. Yapmış olduğunuz iş başvurusunu değerlendirmek ve diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla,
  2. İş görüşmelerini yapmak ve/veya işe alım amacıyla ile sizinle iletişime geçmek ve istihdamla ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla,
  3. Yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında kişisel becerilerinizin başvurduğunuz pozisyona uygun olup olmadığını belirleyebilmek için size bir kişilik ve yetenek testi göndermek, söz konusu testi gerçekleştirmek ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan;
  4. Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, GATA Group tarafından gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için becerilerinizin uygun olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla kişisel verilerinizi makul süreyle saklamak, potansiyel iş fırsatları için sizinle iletişime geçerek söz konusu fırsatlardan sizi haberdar etmek amacıyla açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan;
  5. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel veriler, E-posta gönderimi Microsoft Corporation’a ait bulut sunucular vasıtasıyla yapıldığından üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması" hukuki sebebine dayalı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "İlgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği"ne göre GATA Group'a aşağıdaki yollarla iletebilirsiniz: