Web Sitesi İnsan Kaynakları İş Başvuru Formu Aydınlatma Metni

13.04.2021 13:50 tarihinde güncellenmiştir.

Bu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, Gata Lojistik ve Havacılık Hizmetleri A.Ş.(GATA Group) adına veri sorumlusu sıfatıyla Derya ABBASOV tarafından hazırlanmıştır.

gatagroup.com.tr web sayfası üzerinden kullanıcılardan istediği Ad-Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, E-posta Adresi, Telefon, IP Adresi, Tarayıcı Bilgileri’nden oluşan kişisel veriler;

  1. Talepte bulunan kullanıcıya doğru şekilde hitap edilebilmesi,
  2. Kullanıcının teyit edilebilmesi,
  3. Hazırlanan teklifin kullanıcıya iletilebilmesi için,
  4. Hukuki bir vaka oluşması durumunda delil olarak kullanılması,
  5. Şirket içi analiz ve performans ölçümleri yapılabilmesi,

amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel veriler, E-posta gönderimi Microsoft Corporation’a ait bulut sunucular vasıtasıyla yapıldığından üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması" hukuki sebebine dayalı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "İlgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği"ne göre GATA Group'a aşağıdaki yollarla iletebilirsiniz: