Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca İnsan Kaynakları İş Başvurusu Formu Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Gata Lojistik ve Havacılık Hizmetleri A.Ş. (GATA Group) olarak web sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunmanız sebebiyle; Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Şirketiniz ile paylaştığım;

Ad-Soyad, E-posta Adresi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Telefon, IP Adresi, Tarayıcı Bilgileri’nden oluşan özel nitelikli olan kişisel verilerimin, Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla GATA Group tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

GATA Group tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.