Politikalar ve Yasal Uyarılar

Şirket Politikaları

Kalite Politikası

GATA Group; ulusal/uluslararası yasa ve mevzuat ile ticari etiği dikkate alarak çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini aynı gayede buluşturmak amacıyla kalite politikasını beyan eder. Kalite yönetimi kapsamında ilgili standartlara, uymakla yükümlü olduğu ulusal/uluslararası havacılık kurallarına ve diğer şartlara uygun hareket eder.

Yeni talepler yaratarak pazarda var olmak ve mevcut müşteri portföyünü büyütmek için uluslararası standartlara uygun olarak verdiği hizmetleri sürekli iyileştirir. Bu ilkeyi gerçekleştirmenin müşteri memnuniyetini sağlamaya bağlı olduğunu bilerek, iyi eğitimli insan kaynaklarına ve daima güncel tutulan teknolojik yatırıma sahip olmayı sürekli iyileştirmenin temel taşı olarak görür.

Hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlar. Şirket kültürünü benimsemiş, çözüm üreten, işini sahiplenen, takım çalışmasını bilen ve kendisini sürekli geliştiren çalışanlarla müşterilerin ihtiyaçlarını doğru algılayıp değerlendirir.

Amaç ve hedeflerine ulaşmak için tüm çalışanların katılımıyla mümkün olan en iyi teknoloji ve kaynakları kullanır.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

GATA Group, müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdiği faaliyetlerde müşterilerin beklentilerini, şikâyetlerini, önerilerini ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebileceği iletişim imkânları sunar.

Ulusal/uluslararası yasal şartları, mevzuatları, sivil havacılık kurallarını ve dokümante edilmiş bilgileri dikkate alarak telafi yöntemlerini uygular. Objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım ile değerlendirerek yönetir ve bu bilgiyi sürekli iyileştirme sağlamak için kullanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

GATA Group Yönetimi; çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini aynı gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı beyan eder.

Kurallara Uymak

İş sağlığı ve güvenliği alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait uluslararası kurallara uygun hareket eder.

Büyürken İnsanı Düşünmek

Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin sağlığını ve güvenliğini gözeterek, riski en düşük seviyede olan ekipman ve organizasyonları tercih eder. GATA Group Yönetimi, herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasının önemine inanır.

Çalışan Katılımı ve İletişim

İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin katılımını sağlar. Çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki birikimini ve bilincini artırarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini desteklemek için çalışmalar yapar. Mevcut ve gelecekteki faaliyetler için çalışanlar ve tedarikçiler ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda açık bir diyalog kurar.

Kaynak Temini

Kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasını taahhüt eder.

Riskleri Yönetmek

Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit eder. Bu riskleri minimize etmek için aksiyon planları geliştirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme çalışmaları yapar. Çalışma ortamının gözetimini sağlar. Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli altyapıyı oluşturur.

Salgın Hastalıklar Durumunda Alınacak Tedbirler

Personelin sağlık yönetimi için tıbbi bilgilendirme ve planlama yapar. Kurum içi iş sağlığı hizmetinin etkinleştirilmesini sağlar. Gerekli uyarı afişlerini hazırlar. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve T.C. Sağlık Bakanlığı yönetmelik-yönergelerini çalışma hayatına uygular. Günlük işlerde davranış kurallarına uyulmasını sağlar. Şirket girişlerinin kontrolünü sağlar. Çalışanları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarır. İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı tarafından tüm bu salgın planının uygulanması, eksiklerinin giderilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.

Sosyal Politika

GATA Group; sürdürülebilir ekonomik gelişme için şirketlerin içinde yaşadıkları topluma ilişkin bilgi ve ilgilerini geliştirmeleri, bunun yanı sıra gönüllü olarak toplumsal katkılarda bulunmaları gerektiğine inanır.

Ülkemizde ve dünyada yaşam kalitesinin arzulanan düzeye gelmesi için kurumsal olarak sosyal sorumlulukları yerine getirmeyi amaçlar. Kurum çalışanlarının öğrenim gören aile bireylerine destek olmanın yanı sıra eğitime destek veren STK’larla da iş birliği yapmak öncelikli politikalardan biridir.

Yardım kuruluşları ile iş birliği yapmak ve sosyal desteğe ihtiyacı olan kurumlara destek sağlamak, uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alır.

Eğitim Politikası

GATA Group; operasyonların emniyetle yürütülmesine verilen önem gereği eğitim süreçlerini, ulusal/uluslararası mevzuat ile bu kapsamda hazırlanmış şirket dokümanlarına bağlı kalarak yürütür.

Eğitim ihtiyaçları, yasal ve sektörel gerekliliklere tam uyumun sağlanması için gereken durumlarda uzman şirketler tarafından karşılanır.

Çerez Politikası

Çerezler (Cookie) internet sitelerinin bilgisayarınıza bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitelerinin sizi tanıyarak size özel hizmetler sunabilmesi için kullanılırlar. Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitesinde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olurlar. Geçici çerezler internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar bilgisayarınızda depolanırlar. Kalıcı çerezler internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde size özel deneyim yaratabilmek için oluşturulurlar.

GATA Group geçici ve kalıcı tip çerezlerin her ikisini de kullanmaktadır. GATA Group tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. Çerez kullanım amaçlarımız ana hatları ile aşağıdaki şekildedir:

 • gatagroup.com.tr ve diğer GATA Group internet sitelerindeki kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin sonraki ziyaretlerde kullanılmak üzere kaydedilmesi.
 • İnternet sitesi üzerindeki hesaplama ve teklif vb. araçlarına girilen bilgilerin kayıt altında tutulması.
 • Ürün tercihlerinizin tahmin edilmesi ve size özel ürünler sunulabilmesi için site ziyaret bilgilerinizin kayıt altında tutulması.
 • İnternet sitesi performansının arttırılabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin kaydedilmesi.
 • Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için istatistiki bilgi toplanması.

GATA Group, kullandığı çerezlerde müşterilerine/kullanıcılarına ait gizli bilgileri saklamaz.

Çerez kullanımına internet tarayıcılarının kurulumu ile ön tanımlı olarak izin verilmektedir. Çerezlerin cihazınızda saklanmasını istemiyorsanız; tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz durumunda GATA Group’un internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilir ya da size özel fırsatları göremeyebilirsiniz.

Gizlilik Politikası

GATA Group; çağdaş hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile, işbu web sitesi ve kurumsal uygulamalar ile (bundan sonra "Web Sitesi" olarak ifade edilecektir.) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

 • Web Sitemiz’den yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.
 • Web Sitemiz’e girilen bilgilerin güvenliği açısından sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
 • Müşterilerimizin Web Sitemiz’e ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, kendi personelimiz dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.
 • GATA Group; söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.
 • GATA Group bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.GATA Group; tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, GATA Group bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.
 • Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemiz’den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan GATA Group sorumlu değildir.
 • GATA Group; destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketimizin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
 • Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, GATA Group'a aittir. Web Sitemiz’in içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları firmamızda saklıdır.

×