Politikalar ve Yasal Uyarılar

Çerez Politikası

Çerezler (Cookie) internet sitelerinin bilgisayarınıza bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitelerinin sizi tanıyarak size özel hizmetler sunabilmesi için kullanılırlar. Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitesinde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olurlar. Geçici çerezler internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar bilgisayarınızda depolanırlar. Kalıcı çerezler internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde size özel deneyim yaratabilmek için oluşturulurlar.

GATA Group geçici ve kalıcı tip çerezlerin her ikisini de kullanmaktadır. GATA Group tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. Çerez kullanım amaçlarımız ana hatları ile aşağıdaki şekildedir:

 • gatagroup.com.tr ve diğer GATA Group internet sitelerindeki kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin sonraki ziyaretlerde kullanılmak üzere kaydedilmesi.
 • İnternet sitesi üzerindeki hesaplama ve teklif vb. araçlarına girilen bilgilerin kayıt altında tutulması.
 • Ürün tercihlerinizin tahmin edilmesi ve size özel ürünler sunulabilmesi için site ziyaret bilgilerinizin kayıt altında tutulması.
 • İnternet sitesi performansının arttırılabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin kaydedilmesi.
 • Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için istatistiki bilgi toplanması.

GATA Group, kullandığı çerezlerde müşterilerine/kullanıcılarına ait gizli bilgileri saklamaz.

Çerez kullanımına internet tarayıcılarının kurulumu ile ön tanımlı olarak izin verilmektedir. Çerezlerin cihazınızda saklanmasını istemiyorsanız; tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz durumunda GATA Group’un internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilir ya da size özel fırsatları göremeyebilirsiniz.

Gizlilik Politikası

GATA Group; çağdaş hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile, işbu web sitesi ve kurumsal uygulamalar ile (bundan sonra "Web Sitesi" olarak ifade edilecektir.) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

 • Web Sitemiz’den yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.
 • Web Sitemiz’e girilen bilgilerin güvenliği açısından sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
 • Müşterilerimizin Web Sitemiz’e ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, kendi personelimiz dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.
 • GATA Group; söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.
 • GATA Group bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.GATA Group; tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, GATA Group bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.
 • Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemiz’den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan GATA Group sorumlu değildir.
 • GATA Group; destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketimizin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
 • Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, GATA Group'a aittir. Web Sitemiz’in içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları firmamızda saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması

Bu metin 06.04.2021 15:20 tarihinde güncellenmiştir.

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve özen gösteriyoruz.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kanunun Genel Kapsamı

Kanun kapsamında GATA Group olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Yine Kanun kapsamında, “veri İşleme” terimi, elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması, kategorize edilmesi ile üçüncü kişilerle paylaşılması veya iletilmesi işlemlerimiz sırasında veriler üzerinde kişisel verilerinize ilişkin kanunların izin verdiği ölçüde tamamen veya kısmen otomatik yol ve araçlarla veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yol ve araçlarla gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder ve anlamına gelir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Şirketimizden alacağınız ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında; kişisel verileriniz kanunun 5. Maddesinde sayılan hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

 • 5/2 (c) maddesinde belirtildiği üzere Şirketimizle imzaladığınız/imzalanması muhtemel sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • 5/2 (c) maddesinde öngörülen yasal yükümlülüklerinin yerine getirmesinin zorunlu olması.
 • 5/2 (e) maddesinde öngörülen belirli bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • 5/2 (f) maddesinde düzenlenen sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Özel nitelikli kişisel verileriniz için ise; Kanunun 6/2 maddesine uyarınca açık rızanız alınarak özel kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Neden ve Hangi Amaçla Kullanıyoruz? Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Şirketimizin aracılık ettiği veya acente olarak sunabileceği hizmetler de dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerimizi ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak her türlü kanaldan sunmak,
 • Yaptığınız işlemlerde kimlik bilgilerinizi belirleyebilmek için kimliğinizi, adresinizi ve diğer verilerinizi kayıt altına almak,
 • Sizinle paylaşmamız gereken tüm önemli bilgileri iletişim ve irtibat bilgileriniz aracılığla iletmek için,
 • Pozisyon verilerinizin işlenmesi de dahil olmak üzere, işlemlerinizin tamamlanması için gerekli olan her türlü kayıt ve belgeleri sözlü, yazılı veya Online/Mobil/Çağrı merkezi gibi mecralarda düzenlemek,
 • Bilgi vermekle yükümlü olduğumuz kamu idareleri tarafından talep edilebilecek her türlü bilgi ve veriyi muhafaza etmek ve bu bilgileri bu mercilere iletmek ve onları düzenli bilgilendirmek,
 • Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle düzenlenen ve şirketimizin müşterisi olma amacınız dışında kalan ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı için izin verdiğiniz ölçüde kullanmak; ürün/hizmet/teklif faaliyetlerimizi size özel olarak planlamak ve uygulamak; ürün, hizmet ve çalışma modeli tekliflerimizi hayata geçirmek; profilleme, segmentasyon, şirket içi hedeflerin oluşturulması, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, şirket içi performans takibi ve analizi iş ve faaliyetlerinde kullanmak; istatiksel çalışmalar yapmak, şirket hizmet sunum modellerini tasarlamak, pazar araştırmaları ve çalışmaları yapmak;
 • Genel Müdürlük ve şube binalarında kurum içi güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin alınması,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
 • İdari ve hukuki yükümlülüklerinmizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerin gerekliliklerini uygulamak ve yerine getirmek.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıyoruz?

Gerektiğinde kişisel verilerinizi sadece kanunun izin verdiği belirli kişi, kuruluşlar ve çoğunluk hissedarlarımız ile aracılık ettiğimiz veya acente sıfatıyla temsil ettiğimiz üçüncü kişiler ile ve şirket faaliyetlerimizin ve operasyonlarımızın yönetimi ve ifası için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız bağlı şirketlerimiz, program ortağı kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı acenteler ile paylaşıyoruz.

Kişisel Verilerinize Nereden Erişebiliriz?

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda veya Genel Müdürlük, Şubeler, her türlü çevrimiçi kanal ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilecektir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilerin kimliğini öğrenme,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız, duruma göre bunların tamamlanmasını veya düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanun’un 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler kullanılarak analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize ortaya çıkabilecek sonuçlara itiraz edebilir veya kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda belirtilen amaçlarla tarafınızca yapılan başvurunun ayrıca bir maliyete yol açması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifede gösterilen ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin türüne göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır.

Kanundan doğan haklarınızı kullanmak için başvurularınızı Bilgi Talep Formu ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı kullanarak veya daha önce tarafınızca belirlenmiş ve şirketimizin sistemine kaydedilmiş elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Bilgi Talep Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun https://www.kvkk.gov.tr/ internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

GATA Lojistik ve Havacılık Hizmetleri’nin ilkesi; müşterilerinin, çalışanlarının, hizmet ve ürün sunulan kurumların ve diğer sosyal paydaşlarının beklentilerini aşmaktır. Şirket gücünü yetişmiş ve sürekli gelişen insan kaynağından almaktadır.

Değerlerimiz:

 • Bireyi ve bilgiyi korumayı,
 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği kapsamında tüm personelinin yetkilerini belirlemeyi, GATA Lojistik ve Havacılık Hizmetleri A.Ş. ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı, yetkisiz erişime izin vermemeyi,
 • İş/Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Tüm çalışanların yönetim sistemlerine katılımını sağlayarak sürekli gelişim felsefesini amaç edinmeyi ve bu doğrultuda kuruluş hedeflerini belirlemeyi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili risk analizi çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği çalışmaları için gerekli sorumluları belirleyerek Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
 • Tabii olduğumuz tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturmayı ve devamını sağlamayı,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikası olarak benimsemiş bulunmaktayız.

Kalite Politikası

GATA Group; ulusal/uluslararası yasa ve mevzuat ile ticari etiği dikkate alarak çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini aynı gayede buluşturmak amacıyla kalite politikasını beyan eder. Kalite yönetimi kapsamında ilgili standartlara, uymakla yükümlü olduğu ulusal/uluslararası havacılık kurallarına ve diğer şartlara uygun hareket eder.

Yeni talepler yaratarak pazarda var olmak ve mevcut müşteri portföyünü büyütmek için uluslararası standartlara uygun olarak verdiği hizmetleri sürekli iyileştirir. Bu ilkeyi gerçekleştirmenin müşteri memnuniyetini sağlamaya bağlı olduğunu bilerek, iyi eğitimli insan kaynaklarına ve daima güncel tutulan teknolojik yatırıma sahip olmayı sürekli iyileştirmenin temel taşı olarak görür.

Hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlar. Şirket kültürünü benimsemiş, çözüm üreten, işini sahiplenen, takım çalışmasını bilen ve kendisini sürekli geliştiren çalışanlarla müşterilerin ihtiyaçlarını doğru algılayıp değerlendirir.

Amaç ve hedeflerine ulaşmak için tüm çalışanların katılımıyla mümkün olan en iyi teknoloji ve kaynakları kullanır.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

GATA Group, müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdiği faaliyetlerde müşterilerin beklentilerini, şikâyetlerini, önerilerini ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebileceği iletişim imkânları sunar.

Ulusal/uluslararası yasal şartları, mevzuatları, sivil havacılık kurallarını ve dokümante edilmiş bilgileri dikkate alarak telafi yöntemlerini uygular. Objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım ile değerlendirerek yönetir ve bu bilgiyi sürekli iyileştirme sağlamak için kullanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

GATA Group Yönetimi; çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini aynı gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı beyan eder.

Kurallara Uymak

İş sağlığı ve güvenliği alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait uluslararası kurallara uygun hareket eder.

Büyürken İnsanı Düşünmek

Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin sağlığını ve güvenliğini gözeterek, riski en düşük seviyede olan ekipman ve organizasyonları tercih eder. GATA Group Yönetimi, herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasının önemine inanır.

Çalışan Katılımı ve İletişim

İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin katılımını sağlar. Çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki birikimini ve bilincini artırarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini desteklemek için çalışmalar yapar. Mevcut ve gelecekteki faaliyetler için çalışanlar ve tedarikçiler ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda açık bir diyalog kurar.

Kaynak Temini

Kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasını taahhüt eder.

Riskleri Yönetmek

Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit eder. Bu riskleri minimize etmek için aksiyon planları geliştirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme çalışmaları yapar. Çalışma ortamının gözetimini sağlar. Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli altyapıyı oluşturur.

Salgın Hastalıklar Durumunda Alınacak Tedbirler

Personelin sağlık yönetimi için tıbbi bilgilendirme ve planlama yapar. Kurum içi iş sağlığı hizmetinin etkinleştirilmesini sağlar. Gerekli uyarı afişlerini hazırlar. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve T.C. Sağlık Bakanlığı yönetmelik-yönergelerini çalışma hayatına uygular. Günlük işlerde davranış kurallarına uyulmasını sağlar. Şirket girişlerinin kontrolünü sağlar. Çalışanları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarır. İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı tarafından tüm bu salgın planının uygulanması, eksiklerinin giderilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.

Sosyal Politika

GATA Group; sürdürülebilir ekonomik gelişme için şirketlerin içinde yaşadıkları topluma ilişkin bilgi ve ilgilerini geliştirmeleri, bunun yanı sıra gönüllü olarak toplumsal katkılarda bulunmaları gerektiğine inanır.

Ülkemizde ve dünyada yaşam kalitesinin arzulanan düzeye gelmesi için kurumsal olarak sosyal sorumlulukları yerine getirmeyi amaçlar. Kurum çalışanlarının öğrenim gören aile bireylerine destek olmanın yanı sıra eğitime destek veren STK’larla da iş birliği yapmak öncelikli politikalardan biridir.

Yardım kuruluşları ile iş birliği yapmak ve sosyal desteğe ihtiyacı olan kurumlara destek sağlamak, uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alır.

Eğitim Politikası

GATA Group; operasyonların emniyetle yürütülmesine verilen önem gereği eğitim süreçlerini, ulusal/uluslararası mevzuat ile bu kapsamda hazırlanmış şirket dokümanlarına bağlı kalarak yürütür.

Eğitim ihtiyaçları, yasal ve sektörel gerekliliklere tam uyumun sağlanması için gereken durumlarda uzman şirketler tarafından karşılanır.

×