Toplum ve Çevre

Çalışmalarımız esnasında ve sonrasında çevreye etki edecek olumsuz faktörleri minimuma indirebilmek için gereken önlemleri almayı, işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Bu kapsamda;

Faaliyetlerimizde kullandığımız su, elektrik, hava, yağ gibi kaynakların tüketimini azaltıcı tedbirler alıyoruz ve her yıl hedefler koyarak sürdürülebilir gelişme sağlıyoruz.

Su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği ve atık oluşumunu azaltıcı önlemler alıyoruz ve faaliyetlerimiz sırasında oluşan önlenemez atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Böylece tekrar kullanım veya geri kazanım imkânlarını uygulamaya gayret gösteriyoruz.

Gelecek nesillere bırakacağımız yaşanabilir bir dünya için hem kendi tüketimlerimizde daha dikkatli davranmaya hem de bu konuda ortak çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) işbirliği yapmaya özen gösteriyoruz.

GATA Group olarak tüm bu uygulamalarımız sayesinde, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı prensip ediniyoruz.

×